ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ :: Uttaradit Provincial Court :: Tel. 0 5541 1251 :: Fax. 0 5541 4154 :: E- Mail : utdc@coj.go.th :: Website : www.utdc.coj.go.th

ศาลจังหวัดอุตดิตถ์ ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์

ศาลจังหวัดอุตดิตถ์ ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์


เอกสารแนบ