ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ :: Uttaradit Provincial Court :: Tel. 0 5541 1251 :: Fax. 0 5541 4154 :: E- Mail : utdc@coj.go.th :: Website : www.utdc.coj.go.th

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : Em) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์    นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Monitoring : Em)  มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว