ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ :: Uttaradit Provincial Court :: Tel. 0 5541 1251 :: Fax. 0 5541 4154 :: E- Mail : utdc@coj.go.th :: Website : www.utdc.coj.go.th

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ บริเวณศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ณ บริเวณศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


เอกสารแนบ