ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ :: Uttaradit Provincial Court :: Tel. 0 5541 1251 :: Fax. 0 5541 4154 :: E- Mail : utdc@coj.go.th :: Website : www.utdc.coj.go.th

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560" กิจกรรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560" กิจกรรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป


เอกสารแนบ