ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ :: Uttaradit Provincial Court :: Tel. 0 5541 1251 :: Fax. 0 5541 4154 :: E- Mail : utdc@coj.go.th :: Website : www.utdc.coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่


เอกสารแนบ