ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ :: Uttaradit Provincial Court :: Tel. 0 5541 1251 :: Fax. 0 5541 4154 :: E- Mail : utdc@coj.go.th :: Website : www.utdc.coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมอาการป่วยนายสมยศ สุมน ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  เยี่ยมอาการป่วยนายสมยศ สุมน  ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


เอกสารแนบ