ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ :: Uttaradit Provincial Court :: Tel. 0 5541 1251 :: Fax. 0 5541 4154 :: E- Mail : utdc@coj.go.th :: Website : www.utdc.coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 81
อ.1298/60
ไต่สวนฯ100/2
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1327/60
สืบประกอบฯ+ไต่สวน100/2
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1338/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1441/60
สืบโจทก์(รับสารภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1450/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1572/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2742/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2743/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2744/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2745/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2746/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2747/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2748/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2749/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2822/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2823/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2824/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2825/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2826/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2827/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2828/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2829/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2830/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2831/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2931/60
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2932/60
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3092/60
ไกล่เกลี่ย/พิจรณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3155/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3213/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.717/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.723/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
พ.783/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.845/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.850/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.855/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.875/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.907/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1222/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1322/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1497/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1533/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1580/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1598/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.1606/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1731/60
นัดเข้าศูนย์ฯ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1775/60
นัดเข้าศูนย์ฯ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1793/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1806/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1811/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1814/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1819/60
นัดเข้าศูนย์ฯ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1825/60
นัดเข้าศูนย์ฯ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1828/60
นัดเข้าศูนย์ฯ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1834/60
นัดเข้าศูนย์ฯ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1835/60
นัดเข้าศูนย์ฯ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2590/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2812/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2813/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2814/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2815/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2816/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2817/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2818/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2819/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2820/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2821/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2906/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2907/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2908/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2909/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2910/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2911/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2950/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3061/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3098/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3154/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3279/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3300/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.882/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.901/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.902/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)